Adalet Hukuk Bürosu

Hakkımızda

Adalet Hukuk Bürosu, Av. Mustafa ÖZKAN tarafından Konya’da kurulmuştur, Mustafa ÖZKAN 2004-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladıktan sonra Adli Yargı Hakimlik ve İdari Yargı Hakimliği sınavlarına 3 kez katılmış olup girdiği sınavlarda Türkiye 24., 19, ve 61. olmuştur.

 

İlk görev yeri olan Manisa ili Turgutlu ilçesinde 2011-2014 yılları arasında çalışmıştır, daha sonra Erzurum ili Tekman ilçesine atanmış, 2016 yılında Erzurum ili Tekman ilçesindeki görev süresini tamamladıktan sonra Mersin ili Anamur ilçesine tayin olmuştur. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

 

Büronun kurucusu olan Av. Mustafa ÖZKAN Ceza Hukuku, İdare Hukuku, İnsan Hakları hukuku, Tazminat, Aile Hukuku, İcra Hukuku, Sigorta Hukuku, İş Hukuku alanındaki uzmanlığı ile dava takibi, duruşmalara katılma faaliyetlerinin yanı sıra, ayrıca Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurularını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvurularını, Birleşmiş Milletler Komiteleri Başvurularını bizzat kendisi takip etmektedir.

UZMAN AVUKAT

Hukuki Sorunlarınızı Çözmede Yardımcınız.